Edasijõudnute ainekava

Eesmärgid:

 • õpib mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja edasi andma selle sisu
 • huvitub võõrkeele õppimisest
 • omandab õige häälduse ja intonatsiooni
 • omanda sõnavara, mis võimaldab õpilasel end väljendada igapäevases
 • suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires
 • julgeb omandatud teadmisi ja oskusi praktikas kasutada

Teemad

 • Numbrid 13 – 100
 • Värvid
 • Kujundid
 • Taaskasutus
 • Tunded ja tegevused
 • Minu pere ja kodukoht
 • Omadussõnad
 • Minu päev
 • Mänguasjad
 • Klassiruum
 • Muusikariistad
 • Toit
 • Hommiku-, lõuna- ja õhtusöök.
 • Sünnipäev
 • Lemmikloomad
 • Koduloomad, safariloomad
 • Meri ja selle elanikud
 • Linn
 • Ilm
 • Riided
 • Hobid ja vaba aeg
 • Halloween, jõulud, lihavõtted, sõbrapäev

Suhtlusoskused

 • Telefoninumbri ütlemine
 • Loa palumine, lubamine, keelamine
 • Tervitamine ja hüvastijätt
 • Vabandamine
 • Oma soovi väljendamine ja kaslase soovi küsimine
 • Ettepaneku tegemine ühiseks tegevuseks
 • Heakskiidu ja üllatuse väljendamine
 • Pöördumine kaaslase poole tema arvamuse teadasaamiseks
 • Õnnitlemine ja heade soovide soovimine jõuludeks uueks aastaks, sõbrapäevaks
 • Meeldimise ja mitte meeldimise väljendamine
 • Nimisõna ( ainsus ja mitmus)
 • Tegusõnad
 • Omadussõnad

Grammatika

 • Tegusõnad „ to be“, „ to have“
 • Tegusõnade lihtolevik, kestev olevik, käskiv kõneviis ( kaasaarvatud eitus – don`t )
 • Eessõnad
 • Tutvumine „ I am Mary“, „ You are Eddy“
 • Omadussõnad old, new, hot, cold
 • Määrsõnad quiet noisy
 • Küsismused „ What…..?, „ How much…“, „ Who is…“, Where is….“
 • Can, can`t
 • Has, has got, have, have got
 • „ How old are you?“
 • Look at…
 • I have, he has

Kooli lõpetamisel peab õpilane täitma õppekavaga kehtestatud nõudeid. Õppekava läbimisel väljastatakse huvikooli poolt tunnistus.