Hea teada!

Õppemaks

Lasteaialaste tunnid:

23 eurot/kuu.
Õppemaksust saab tagasi tulumaksu.
Õppemaksule lisandub ühekordne õppematerjalide tasu 7 eurot.
 

Täiskasvanute kursused

Inglise keel 60€/kuu
Hispaania keel 60€/kuu

Õppemaksu tasumise kord

1.1 Õpilasega (õpilase esindajaga) sõlmitakse huviringiga liitumisel õppeleping, mille alusel koostatakse õppemaksu arve.

1.2 Õppemaksu arvestatakse ühe kuu kaupa.

1.3 Õpilane on kohustatud tasuma terve kuu õppemaksu ka juhul, kui ta katkestab õpingud kuu kestel.

1.4 Õppemaks tasutakse vastavalt õpilase õpingute alustamise kuupäevale ja kooli poolt e-posti teel esitatud arve alusel arvel näidatud maksetähtajaks.

1.5 Õppemaksu saab tasuda ainult ülekandega!

1.6 Õppemaksu tasumisel tuleb makse selgitusse märkida  õpilase nimi, maksustatav kuu või poolaasta.

1.7 Arve mitteõigeaegsel tasumisel on huvikoolil õigus nõuda viivist 0,15 % viivituses olevast summast päevas.

Õppetööst haiguse tõttu eemaoleku teavitamise kord

2.1 Tundidest puudumine ei vabasta õppemaksu maksmise kohustusest.

2.2 Kui õpilane puudub õppetundidest tervislikel põhjustel kaks või enam tundi järjest, siis maksab ta puudutud aja eest 50% õppemaksu summast.

2.3 Vähem kui kahe nädalase puudumise korral säilib õppemaks 100%.

2.4 Õpilase haigestumise korral peab tunnist puudumisest teatama enne tunni algust.
NB! Tagantjärele teavitamist ei arvestata!

2.5 Teade tuleb edastada e-maili teel aadressile lastekoolitus@gmail.com