Õppemaks

Lasteaialaste tunnid

26 eurot/kuu.

Koolilaste tunnid

30 eurot/kuu

  • Õppemaksust saab tagasi tulumaksu.
  • Õppemaksule lisandub ühekordne õppematerjalide tasu 7 eurot.
  • Riigi- ja rahvuspühadel tunde ei toimu. 
  • Koolivaheaegadel meie huvikool EI puhka ja tunnid toimuvad!
  • Hooaeg kestab 10 kalendrikuud septembrist juunini. Suvel toimuvad suvelaagrid.
  • Õppemaks tuleb tasuda täies mahus olenemata kohalolemiste arvust kuus.
  • Haigestumisel üle 2 nädala kehtib kohatasu 10€/kuu.  
  • Õppemaksult TULUMAKSUTAGASTUS!
  • Lepingu lõpetamiseks tuleb teavitada huvikooli ette vähemalt 1 kalendrikuu.
  • Arveid väljastab  lembi.tonissoo@hotmail.com
Õppemaksu
tasumise kord

1.1 Õpilane registreeritakse tundi kooli kodulehel www.lastekoolitus.ee

1.2 Õppemaksu arvestatakse ühe kuu kaupa.

1.3 Õpilane on kohustatud tasuma terve kuu õppemaksu ka juhul, kui ta katkestab õpingud kuu kestel.

1.4 Õppemaks tasutakse vastavalt õpilase õpingute alustamise kuupäevale ja kooli poolt e-posti teel esitatud arve alusel arvel näidatud maksetähtajaks.

1.5 Õppemaksu saab tasuda ainult ülekandega!

1.6 Õppemaksu tasumisel tuleb makse selgitusse märkida õpilase nimi, maksustatav kuu või poolaasta.

1.7 Arve mitteõigeaegsel tasumisel on huvikoolil õigus nõuda viivist 0,15 % viivituses olevast summast päevas.

Õppetööst haiguse tõttu eemaoleku teavitamise kord:

2.1 Tundidest puudumine ei vabasta õppemaksu maksmise kohustusest.

2.2 Haigestumisel üle 2 nädala kehtib kohatasu 10€/kuu. 

2.3 Vähem kui kahe nädalase puudumise korral säilib õppemaks 100%.

2.4 Õpilase haigestumise korral peab puudutud tundidest teatama kuu lõpus e-mailile: kairi@lastekoolitus.ee

Soovid lisa uurida?

Võta ühendust!

Telefon

+ 372 527 1188

E-post

kairi@lastekoolitus.ee