Õppemaks 2023/2024

Lasteaialaste tunnid

35 eurot/kuu. Õppemaksule lisandub ühekordne õppematerjalide tasu 7 eurot.

 • Erahuvikooli Let`s speak English inglise keele huviring toimub kord nädalas 35 minutit.
 • Igas kuus toimub keskmiselt 4 huviringi tundi. Huviringi tasu on kogu õppeaasta vältel ühesuurune. 
 • Riigi- ja rahvuspühadel tunde ei toimu. 
 • Tunde ei toimu 27.12.2023-05.01.2024
 • Koolivaheaegadel meie huvikool EI puhka ja tunnid toimuvad, kui pole lasteaiaga teisiti kokkulepitud.
 • Vaheaegadega kattuvate kuude huviringitasudega tasandatakse ära 5 nädalased kuud.
 • Hooaeg kestab 10 kalendrikuud septembrist juunini. Suvel toimuvad suvelaagrid.
 • Õppemaks tuleb tasuda täies mahus olenemata kohalolemiste arvust kuus.
 • Lepingu lõpetamiseks tuleb teavitada huvikooli ette vähemalt 1 kalendrikuu.
 • Arveid väljastab info@tulem24.ee
 • Meie õppekava on registreeritud Eesti hariduse infosüsteemis, mis võimaldab vanematele tulumaksutagastuse koolituskuludelt. 
 • Õppetasule kehtivad ka valla ja Tallinna linna huvihariduse soodustused.
Õppemaksu
tasumise kord

1.1 Õpilane registreeritakse tundi kooli kodulehel www.lastekoolitus.ee

1.2 Õpilane on kohustatud tasuma terve kuu õppemaksu ka juhul, kui ta katkestab õpingud kuu kestel.

1.3 Õppemaks tasutakse vastavalt õpilase õpingute alustamise kuupäevale ja kooli poolt e-posti teel esitatud arve alusel arvel näidatud maksetähtajaks.

1.4 Õppemaksu on võimalik maksta nii kuu kui ka poolaasta kaupa.

1.5 Õppemaksu saab tasuda ainult ülekandega!

1.6 Õppemaksu tasumisel tuleb makse selgitusse märkida õpilase nimi, maksustatav kuu või poolaasta.

1.7 Arve mitteõigeaegsel tasumisel on huvikoolil õigus nõuda viivist 0,15 % viivituses olevast summast päevas.

Soovid lisa uurida?

Võta ühendust!

Telefon

+ 372 527 1188

E-post

kairi@lastekoolitus.ee